Om Deerntjen.nl zo goed mogelijk te laten functioneren en om jou daarbij zoveel mogelijk van dienst te zijn verzamelt Deerntjen.nl wat gegevens. Om hiervan op de hoogte te stellen en om te laten weten wat er met die gegevens gebeurt, kun je hier de privacyverklaring lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van Deerntjen.nl. Bij gebruik van de website wordt geacht dat je akkoord gaat met deze verklaring. Mocht je niet akkoord zijn, dien je geen gebruik te maken van Deerntjen.nl.
Wanneer op Deerntjen.nl verwezen wordt naar een andere website, is de privacyverklaring die je hier leest niet van toepassing. Deerntjen.nl raadt je aan de privacyverklaring van de verwezen website te bekijken voordat je gebruik maakt van die website.

Persoonsgegevens

Op Deerntjen.nl worden persoonsgegevens verwerkt wanneer je een reactie achterlaat of gebruik maakt van aangeboden diensten zoals het invullen van het contactformulier. Gegevens die verwerkt worden zijn je naam, e-mailadres, eventuele website en je IP-adres.
Met deze gegevens kun jij reacties plaatsen, maar ook contact opnemen met Deerntjen.nl. Ook kan Deerntjen.nl hierdoor contact opnemen met jou wanneer dat nodig is.

Gegevens die je achterlaat worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard. Reacties op blogposts blijven staan zolang de blogpost online staat. Gegevens hiervan worden nergens anders opgeslagen dan op de website.
E-mails met privé-gegevens worden verwijderd zodra Deerntjen.nl deze gegevens niet meer nodig heeft voor de actie waartoe jij toestemming hebt gegeven.

Wil je deze gegevens niet achterlaten, dan is het helaas niet mogelijk om een reactie te plaatsen of om het contactformulier in te vullen.

Het delen van deze gegevens

De persoonsgegevens die jij deelt met Deerntjen.nl worden nooit gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van jou.
Win je bijvoorbeeld een winactie? Dan zal Deerntjen.nl alleen je gegevens doorsturen naar de leverancier van het product wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Deerntjen.nl deelt geen gegevens met zulke derde partijen. Deerntjen.nl zal gegevens ook nooit verkopen aan zulke derde partijen.

Cookies

Een cookie bevat een stukje data welke door Deerntjen.nl op je computer, of ander device waarop jij Deerntjen.nl bezoekt, geplaatst wordt. Met cookies kan Deerntjen.nl zien waar je als bezoeker vandaan komt, maar onthoudt Deerntjen.nl ook je voorkeursinstellingen. Ook kan met cookies je bezoek aan de website gevolgd worden.
Cookies zorgen ervoor dat Deerntjen.nl voor jou zo optimaal mogelijk werkt. Deze gegevens worden dan ook nergens anders voor gebruikt.

Bij het eerste bezoek aan Deerntjen.nl vraagt de website je om toestemming voor het plaatsen van cookies. Afmelden voor cookies kan via de instellingen van de internetbrowser die je gebruikt.

De beveiliging van jou gegevens

De gegevens die jij achterlaat, laat je in vertrouwen achter. Deerntjen.nl neemt de bescherming van jou gegevens dan ook serieus. De website maakt hiervoor gebruik van een SSL-certificaat. Door middel van dit certificaat wordt verkeer van en naar de website versleuteld verzonden.
Gegevens worden daarnaast afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Wanneer Deerntjen.nl je gegevens niet meer nodig heeft zullen deze worden verwijderd. Ook heb je zelf recht op het inzien, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens. Een verzoek hiervoor kun je mailen naar info@deerntjen.nl. Deerntjen.nl zal je bericht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken beantwoorden.
Om misbruik te voorkomen zal Deerntjen.nl je altijd vragen jezelf te identificeren.

Voor klachten kun je ook een mail sturen naar info@deerntjen.nl. Daarnaast zou je een klacht kunnen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vind je hier.

Deerntjen.nl behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen of aan te vullen. De laatste versie is gepubliceerd in mei 2020.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via info@deerntjen.nl.